Isi Kandungan

Tema 1: Pencapaian Kendiri


  • Unit 1 - Pendidikan Sepanjang Hayat Untuk Pembangunan Negara
  • Unit 2 - Perikemanusiaan ke Arah Kesejahteraan Negara

Tema 2: Hubungan Kekeluargaan 

  • Unit 3 - Persiapan Membina Keluarga ke Arah Pembentukan Masyarakat Mapan

Tema 3: Hidup Bermasyarakat

  • Unit 4 - Sumbangan terhadap Pembangunan Masyarakat Melalui Penglibatan Aktif dalam Aktiviti Kemasyarakatan

Tema 4: Wariasan Kepelbagaian Budaya Malaysia

  • Unit 5 - Sumbangan Pelbagai Pikak terhadap Pengekalan Warisan Budaya Malaysia 
  • Unit 6 - Mempromosikan Warisan Budaya Malaysia di Dalam dan di Luar Negara

Tema 5: Malaysia Negara Berdaulat

  • Unit 7 - Mengekalkan Kedaulatan Negara

Tema 6: Cabaran Masa Depan

  • Unit 8 - Menjana Pembagunan Negara
  • Unit 9 - Menangani Cabaran Globalisasi 
  • Unit 10 - Mengekalkan dan Meningkatkan Pengiktirafan Dunia terhadap Negara

No comments:

Post a Comment